Coreeană | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

π.μ. (προ μεσημβρίας)
오전
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
대개 (대략)
Folosit pentru estimări
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
학사
Titluri academice
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
중앙유럽 표준시
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
전하
Adresarea faţă de persoane importante
π.χ. (για παράδειγμα)
즉, 다시 말하자면
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
주식회사
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
사 (社)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Δ/Υ (δεν ισχύει)
없음
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
αριθ. (Αριθμός)
Folosit pentru comenzi
ανά έτος, ετήσια
매년
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
오후
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
γυρίστε σελίδα
뒷 장을 봐주십시오
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
αντιπρόεδρος
부사장님, 부통령님, 부회장님
Vicepreşedintele