Daneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

π.μ. (προ μεσημβρίας)
om morgenen
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Folosit pentru estimări
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attention)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
BA (Bachelor)
Titluri academice
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Adresarea faţă de persoane importante
π.χ. (για παράδειγμα)
dvs. (det vil sige)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
A/S (aktieselskab)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Ikke tilgængelig
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Folosit pentru comenzi
ανά έτος, ετήσια
pr. år (pro anno)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
om eftermiddagen
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
γυρίστε σελίδα
vende
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
αντιπρόεδρος
vicedirektør
Vicepreşedintele