Franceză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximativement)
Folosit pentru estimări
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (à l'attention de)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licence
Titluri academice
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
HEC (heure d'Europe centrale)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Adresarea faţă de persoane importante
π.χ. (για παράδειγμα)
c.à.d (c'est-à-dire)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Société Anonyme)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (non applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
αριθ. (Αριθμός)
n° (numéro)
Folosit pentru comenzi
ανά έτος, ετήσια
p. a. (par an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
γυρίστε σελίδα
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
αντιπρόεδρος
V.P. (vice-président)
Vicepreşedintele