Poloneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

π.μ. (προ μεσημβρίας)
przed południem
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Folosit pentru estimări
υπόψιν (Για την προσοχή του)
do wiadomości
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licencjat
Titluri academice
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Jego/Jej Królewska Mość
Adresarea faţă de persoane importante
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Δ/Υ (δεν ισχύει)
nie dot. (nie dotyczy)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
αριθ. (Αριθμός)
nr (numer)
Folosit pentru comenzi
ανά έτος, ετήσια
rocznie
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
po południu
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
γυρίστε σελίδα
proszę odwrócić
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
αντιπρόεδρος
wiceprezydent
Vicepreşedintele