Poloneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

प्रातः... बजे
przed południem
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
लगभग
ok. (około)
Folosit pentru estimări
...ध्यान दें.
do wiadomości
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Licencjat
Titluri academice
IST
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
राजा/रानी
Jego/Jej Królewska Mość
Adresarea faţă de persoane importante
जो है कि
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
इंक.
S.A. (Spółka Akcyjna)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
लिमिटेड
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
-
nie dot. (nie dotyczy)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
क्रं.
nr (numer)
Folosit pentru comenzi
प्रतिवर्ष
rocznie
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
दोपहर... बजे
po południu
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
अगला पन्ना
proszę odwrócić
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
उपराष्ट्रपति
wiceprezydent
Vicepreşedintele