Poloneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

Da mezzanotte alle 12
przed południem
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ca. (circa)
ok. (około)
Folosit pentru estimări
c/o (all'attenzione di)
do wiadomości
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Dott. (dottore)
Licencjat
Titluri academice
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Jego/Jej Królewska Mość
Adresarea faţă de persoane importante
i.e. (id est) / cioè
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
non applicabile / non pertinente
nie dot. (nie dotyczy)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
num.
nr (numer)
Folosit pentru comenzi
annuale / per anno
rocznie
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
Dalle tredici alle ventitré
po południu
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
vedi retro
proszę odwrócić
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
VP (Vicepresidente)
wiceprezydent
Vicepreşedintele