Thailandeză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

Da mezzanotte alle 12
a.m.
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ca. (circa)
โดยประมาณค่า
Folosit pentru estimări
c/o (all'attenzione di)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Dott. (dottore)
ปริญญาตรี
Titluri academice
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
เวลายุโรปกลาง
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
สยามบรมราชกุมารี
Adresarea faţă de persoane importante
i.e. (id est) / cioè
นั่นก็คือ
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.p.A. (Società per Azioni)
ร่วมมือกับ
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
จำกัด
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
non applicabile / non pertinente
ไม่สามารถใช้ได้
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
num.
ตัวเลข
Folosit pentru comenzi
annuale / per anno
ทุกปี
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
Dalle tredici alle ventitré
นาฬิกา
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
vedi retro
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
VP (Vicepresidente)
รองประธาน
Vicepreşedintele