Franceză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

de. (délelőtt)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
kb. (körülbelül)
approx. (approximativement)
Folosit pentru estimări
figyelmébe (levélcímzéskor)
attn. (à l'attention de)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
B.A. (Bachelor of Arts)
Licence
Titluri academice
CET (Közép-Európai Idő)
HEC (heure d'Europe centrale)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Mélt. (Méltósága)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Adresarea faţă de persoane importante
azaz
c.à.d (c'est-à-dire)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
egyesült társaság
S.A. (Société Anonyme)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
n/a (nem alkalmazható)
n/a (non applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
sz. (szám/számú)
n° (numéro)
Folosit pentru comenzi
évente
p. a. (par an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
du./este (délután/este)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
folyt. (folytatás a másik oldalon)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
Elnökhelyettes
V.P. (vice-président)
Vicepreşedintele