Coreeană | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

przed południem
오전
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ok. (około)
대개 (대략)
Folosit pentru estimări
do wiadomości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licencjat
학사
Titluri academice
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
중앙유럽 표준시
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Jego/Jej Królewska Mość
전하
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
즉, 다시 말하자면
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Spółka Akcyjna)
주식회사
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
사 (社)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
nie dot. (nie dotyczy)
없음
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
Folosit pentru comenzi
rocznie
매년
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
po południu
오후
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
proszę odwrócić
뒷 장을 봐주십시오
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
wiceprezydent
부사장님, 부통령님, 부회장님
Vicepreşedintele