Daneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

przed południem
om morgenen
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ok. (około)
ca. (cirka)
Folosit pentru estimări
do wiadomości
att. (attention)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licencjat
BA (Bachelor)
Titluri academice
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Jego/Jej Królewska Mość
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
dvs. (det vil sige)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
A/S (aktieselskab)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
nie dot. (nie dotyczy)
Ikke tilgængelig
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
nr. (nummer)
Folosit pentru comenzi
rocznie
pr. år (pro anno)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
po południu
om eftermiddagen
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
proszę odwrócić
vende
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
wiceprezydent
vicedirektør
Vicepreşedintele