Engleză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

przed południem
a.m. (ante meridiem)
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ok. (około)
approx. (approximately)
Folosit pentru estimări
do wiadomości
attn. (to the attention of)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Titluri academice
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Jego/Jej Królewska Mość
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ltd. (limited)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (not applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
no. (number)
Folosit pentru comenzi
rocznie
p.a. (per annum)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
po południu
p.m. (post meridiem)
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
proszę odwrócić
PTO (please turn over)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
wiceprezydent
VP (vice president)
Vicepreşedintele