Franceză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

przed południem
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ok. (około)
approx. (approximativement)
Folosit pentru estimări
do wiadomości
attn. (à l'attention de)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licencjat
Licence
Titluri academice
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
HEC (heure d'Europe centrale)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
c.à.d (c'est-à-dire)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Société Anonyme)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (non applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
n° (numéro)
Folosit pentru comenzi
rocznie
p. a. (par an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
po południu
p.m. (post meridiem) : après-midi
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
proszę odwrócić
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
wiceprezydent
V.P. (vice-président)
Vicepreşedintele