Hindi | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

przed południem
प्रातः... बजे
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ok. (około)
लगभग
Folosit pentru estimări
do wiadomości
...ध्यान दें.
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licencjat
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Titluri academice
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
IST
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Jego/Jej Królewska Mość
राजा/रानी
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
जो है कि
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Spółka Akcyjna)
इंक.
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
लिमिटेड
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
nie dot. (nie dotyczy)
-
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
क्रं.
Folosit pentru comenzi
rocznie
प्रतिवर्ष
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
po południu
दोपहर... बजे
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
proszę odwrócić
अगला पन्ना
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
wiceprezydent
उपराष्ट्रपति
Vicepreşedintele