Italiană | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

przed południem
Da mezzanotte alle 12
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ok. (około)
ca. (circa)
Folosit pentru estimări
do wiadomości
c/o (all'attenzione di)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licencjat
Dott. (dottore)
Titluri academice
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Jego/Jej Królewska Mość
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est) / cioè
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.p.A. (Società per Azioni)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
nie dot. (nie dotyczy)
non applicabile / non pertinente
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
num.
Folosit pentru comenzi
rocznie
annuale / per anno
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
po południu
Dalle tredici alle ventitré
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
proszę odwrócić
vedi retro
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
wiceprezydent
VP (Vicepresidente)
Vicepreşedintele