Română | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

przed południem
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ok. (około)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Folosit pentru estimări
do wiadomości
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licencjat
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Titluri academice
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET sau GMT
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Jego/Jej Królewska Mość
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
ex.: (exemplu)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (societate pe acţiuni)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
nie dot. (nie dotyczy)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
nr. (numărul)
Folosit pentru comenzi
rocznie
p.a. (pe an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
po południu
p.m. (postmeridian)
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
proszę odwrócić
Vezi verso - nu se abreviază.
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
wiceprezydent
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Vicepreşedintele