Thailandeză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

przed południem
a.m.
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
ok. (około)
โดยประมาณค่า
Folosit pentru estimări
do wiadomości
เนื่องในความตั้งใจของ...
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licencjat
ปริญญาตรี
Titluri academice
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
เวลายุโรปกลาง
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
Jego/Jej Królewska Mość
สยามบรมราชกุมารี
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
นั่นก็คือ
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Spółka Akcyjna)
ร่วมมือกับ
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
จำกัด
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
nie dot. (nie dotyczy)
ไม่สามารถใช้ได้
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
ตัวเลข
Folosit pentru comenzi
rocznie
ทุกปี
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
po południu
นาฬิกา
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
proszę odwrócić
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
wiceprezydent
รองประธาน
Vicepreşedintele