Daneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

f.m./fm. (förmiddag)
om morgenen
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
c:a/ca. (cirka)
ca. (cirka)
Folosit pentru estimări
att. (attestera)
att. (attention)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
BA (Bachelor)
Titluri academice
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Adresarea faţă de persoane importante
d.v.s., dvs. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
AB (aktiebolag)
A/S (aktieselskab)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
ej tillämpningsbart
Ikke tilgængelig
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (nummer)
nr. (nummer)
Folosit pentru comenzi
per år
pr. år (pro anno)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
e.m./em. (eftermiddag)
om eftermiddagen
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
v.g.v. (var god vänd)
vende
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
VP (vice ordförande)
vicedirektør
Vicepreşedintele