Engleză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximately)
Folosit pentru estimări
att. (attestera)
attn. (to the attention of)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Titluri academice
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Adresarea faţă de persoane importante
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
AB (aktiebolag)
Ltd. (limited)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
ej tillämpningsbart
n/a (not applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (nummer)
no. (number)
Folosit pentru comenzi
per år
p.a. (per annum)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
v.g.v. (var god vänd)
PTO (please turn over)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
VP (vice ordförande)
VP (vice president)
Vicepreşedintele