Engleză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

a.m.
a.m. (ante meridiem)
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
โดยประมาณค่า
approx. (approximately)
Folosit pentru estimări
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (to the attention of)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Titluri academice
เวลายุโรปกลาง
CET (Central European Time)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Adresarea faţă de persoane importante
นั่นก็คือ
i.e. (id est)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
ร่วมมือกับ
inc. (incorporated)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
จำกัด
Ltd. (limited)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (not applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
ตัวเลข
no. (number)
Folosit pentru comenzi
ทุกปี
p.a. (per annum)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (please turn over)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
รองประธาน
VP (vice president)
Vicepreşedintele