Franceză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

a.m.
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
โดยประมาณค่า
approx. (approximativement)
Folosit pentru estimări
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (à l'attention de)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
ปริญญาตรี
Licence
Titluri academice
เวลายุโรปกลาง
HEC (heure d'Europe centrale)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
สยามบรมราชกุมารี
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Adresarea faţă de persoane importante
นั่นก็คือ
c.à.d (c'est-à-dire)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
ร่วมมือกับ
S.A. (Société Anonyme)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
จำกัด
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (non applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
ตัวเลข
n° (numéro)
Folosit pentru comenzi
ทุกปี
p. a. (par an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
นาฬิกา
p.m. (post meridiem) : après-midi
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
รองประธาน
V.P. (vice-président)
Vicepreşedintele