Poloneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

a.m.
przed południem
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
โดยประมาณค่า
ok. (około)
Folosit pentru estimări
เนื่องในความตั้งใจของ...
do wiadomości
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
ปริญญาตรี
Licencjat
Titluri academice
เวลายุโรปกลาง
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
สยามบรมราชกุมารี
Jego/Jej Królewska Mość
Adresarea faţă de persoane importante
นั่นก็คือ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
ร่วมมือกับ
S.A. (Spółka Akcyjna)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
จำกัด
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
ไม่สามารถใช้ได้
nie dot. (nie dotyczy)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
ตัวเลข
nr (numer)
Folosit pentru comenzi
ทุกปี
rocznie
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
นาฬิกา
po południu
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
proszę odwrócić
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
รองประธาน
wiceprezydent
Vicepreşedintele