Română | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

a.m.
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Folosit pentru estimări
เนื่องในความตั้งใจของ...
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
ปริญญาตรี
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Titluri academice
เวลายุโรปกลาง
CET sau GMT
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
สยามบรมราชกุมารี
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Adresarea faţă de persoane importante
นั่นก็คือ
ex.: (exemplu)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
ร่วมมือกับ
S.A. (societate pe acţiuni)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
จำกัด
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
ไม่สามารถใช้ได้
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
ตัวเลข
nr. (numărul)
Folosit pentru comenzi
ทุกปี
p.a. (pe an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
นาฬิกา
p.m. (postmeridian)
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Vezi verso - nu se abreviază.
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
รองประธาน
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Vicepreşedintele