Turcă | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

a.m.
sabah (öğleden önce)
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
โดยประมาณค่า
tahmini
Folosit pentru estimări
เนื่องในความตั้งใจของ...
dikkatine
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
ปริญญาตรี
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Titluri academice
เวลายุโรปกลาง
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
สยามบรมราชกุมารี
huzurunda
Adresarea faţă de persoane importante
นั่นก็คือ
yani
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
ร่วมมือกับ
A.Ş. (anonim şirketi)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
จำกัด
Ltd. (limited)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
ไม่สามารถใช้ได้
geçersiz
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
ตัวเลข
no. (numara)
Folosit pentru comenzi
ทุกปี
yıllık / yılda bir
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
นาฬิกา
öğleden sonra
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
รองประธาน
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Vicepreşedintele