Chineză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

sabah (öğleden önce)
上午
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
tahmini
大约
Folosit pentru estimări
dikkatine
请...注意
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
文学学士
Titluri academice
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
欧洲中部时间
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
huzurunda
尊敬的
Adresarea faţă de persoane importante
yani
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
A.Ş. (anonim şirketi)
有限责任公司
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Ltd. (limited)
股份有限公司
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
geçersiz
不适用
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
no. (numara)
订购号
Folosit pentru comenzi
yıllık / yılda bir
每年
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
öğleden sonra
下午
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
devamı var (sayfayı çeviriniz)
请翻面
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
副总裁
Vicepreşedintele