Franceză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

sabah (öğleden önce)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
tahmini
approx. (approximativement)
Folosit pentru estimări
dikkatine
attn. (à l'attention de)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Licence
Titluri academice
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
HEC (heure d'Europe centrale)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
huzurunda
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Adresarea faţă de persoane importante
yani
c.à.d (c'est-à-dire)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
A.Ş. (anonim şirketi)
S.A. (Société Anonyme)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
Ltd. (limited)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
geçersiz
n/a (non applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
no. (numara)
n° (numéro)
Folosit pentru comenzi
yıllık / yılda bir
p. a. (par an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
öğleden sonra
p.m. (post meridiem) : après-midi
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
devamı var (sayfayı çeviriniz)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
V.P. (vice-président)
Vicepreşedintele