Suedeză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Vi overveje et køb af...
Vi överväger att köpa ...
Formal, tentativă
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formal, foarte politicos
Vi vil gerne angive en ordre.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formal, politicos
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formal, politicos
Vedlagt vil du finde din ordre
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formal, politicos
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formal, politicos
Vi angiver hermed en ordre på...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formal, direct
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formal, direct
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formal, foarte direct
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formal, politicos
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formal, foarte politicos
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formal, politicos
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formal, direct
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formal, direct
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formal, direct
Vi bekræfter hermed din ordre.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formal, politicos
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formal, politicos
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formal, direct
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formal, direct
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formal, direct
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formal, politicos
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formal, politicos
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formal, politicos
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formal, politicos
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formal, foarte politicos
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formal, foarte politicos
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formal, politicos
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formal, politicos
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formal, politicos
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formal, direct
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formal, direct
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formal, foarte direct
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formal, foarte direct