Franceză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Ni konsideras la aĉeto de...
Nous considérons l'achat de...
Formal, tentativă
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formal, foarte politicos
Ni ŝatus meti ordon.
Nous voudrions passer une commande.
Formal, politicos
Vi trovos nian firman ordon por...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formal, politicos
Vi trovos vian ordon.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formal, politicos
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formal, politicos
Ni metas nian ordon por...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formal, direct
Ni intencas aĉeti...
Nous désirons vous acheter...
Formal, direct
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formal, foarte direct
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formal, politicos
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formal, foarte politicos
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formal, politicos
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formal, direct
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formal, direct
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formal, direct
Ni konfirmas vian mendon.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formal, politicos
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formal, politicos
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formal, direct
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formal, direct
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formal, direct
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formal, politicos
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formal, politicos
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formal, politicos
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formal, politicos
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formal, foarte politicos
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formal, foarte politicos
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formal, politicos
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formal, politicos
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formal, politicos
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formal, direct
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formal, direct
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formal, foarte direct
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formal, foarte direct