Maghiară | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Ni konsideras la aĉeto de...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativă
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, foarte politicos
Ni ŝatus meti ordon.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, politicos
Vi trovos nian firman ordon por...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, politicos
Vi trovos vian ordon.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, politicos
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, politicos
Ni metas nian ordon por...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direct
Ni intencas aĉeti...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direct
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, foarte direct
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, politicos
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, foarte politicos
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, politicos
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direct
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direct
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direct
Ni konfirmas vian mendon.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, politicos
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, politicos
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direct
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direct
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direct
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, politicos
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, politicos
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, politicos
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, politicos
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, foarte politicos
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, foarte politicos
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, politicos
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, politicos
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, politicos
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direct
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direct
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, foarte direct
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, foarte direct