Thailandeză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Harkitsemme ... ostoa...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentativă
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, foarte politicos
Haluaisimme tehdä tilauksen.
เราต้องการสั่งของ
Formal, politicos
Liitteenä sitova tilauksemme...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, politicos
Liitteenä löydätte tilauksemme.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, politicos
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, politicos
Täten jätämme tilauksemme...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, direct
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, direct
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, foarte direct
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, politicos
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, foarte politicos
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, politicos
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, direct
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, direct
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, direct
Täten vahvistamme tilauksenne.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, politicos
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, politicos
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, direct
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, direct
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, direct
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, politicos
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, politicos
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, politicos
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, politicos
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, foarte politicos
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, foarte politicos
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, politicos
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, politicos
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, politicos
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, direct
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, direct
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, foarte direct
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, foarte direct