Daneză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Nous considérons l'achat de...
Vi overveje et køb af...
Formal, tentativă
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formal, foarte politicos
Nous voudrions passer une commande.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formal, politicos
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formal, politicos
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Vedlagt vil du finde din ordre
Formal, politicos
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formal, politicos
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Vi angiver hermed en ordre på...
Formal, direct
Nous désirons vous acheter...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formal, direct
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formal, foarte direct
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formal, politicos
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formal, politicos
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formal, direct
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formal, direct
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formal, direct
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formal, politicos
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formal, politicos
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formal, direct
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formal, direct
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formal, direct
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formal, politicos
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formal, politicos
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formal, politicos
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formal, politicos
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formal, foarte politicos
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formal, foarte politicos
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formal, politicos
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formal, politicos
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formal, politicos
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formal, direct
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formal, direct
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formal, foarte direct
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formal, foarte direct