Maghiară | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativă
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, foarte politicos
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, politicos
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, politicos
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, politicos
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, politicos
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direct
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direct
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, foarte direct
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, politicos
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, foarte politicos
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, politicos
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direct
In allegato trova due copie del contratto.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direct
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direct
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, politicos
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, politicos
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direct
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direct
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direct
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, politicos
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, politicos
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, politicos
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, politicos
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, foarte politicos
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, foarte politicos
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, politicos
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, politicos
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, politicos
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direct
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direct
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, foarte direct
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, foarte direct