Portugheză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Estamos considerando a aquisição de...
Formal, tentativă
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Formal, foarte politicos
Szeretnénk rendelést leadni.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Formal, politicos
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Formal, politicos
Csatolva találja a rendelésünket.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Formal, politicos
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Formal, politicos
Ezúton szeretnénk rendelni...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Formal, direct
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Formal, direct
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Formal, foarte direct
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Formal, politicos
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Formal, foarte politicos
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Formal, politicos
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Formal, direct
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Formal, direct
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Formal, direct
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Formal, politicos
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Formal, politicos
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Formal, direct
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Formal, direct
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Formal, direct
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Formal, politicos
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Formal, politicos
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Seria possível adiar a entrega até...
Formal, politicos
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Formal, politicos
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Formal, foarte politicos
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Formal, foarte politicos
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Formal, politicos
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Formal, politicos
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Formal, politicos
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Formal, direct
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Formal, direct
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Formal, foarte direct
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Formal, foarte direct