Spaniolă | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Estamos considerando adquirir...
Formal, tentativă
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formal, foarte politicos
Szeretnénk rendelést leadni.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formal, politicos
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formal, politicos
Csatolva találja a rendelésünket.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formal, politicos
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formal, politicos
Ezúton szeretnénk rendelni...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formal, direct
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Deseamos adquirir...
Formal, direct
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formal, foarte direct
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formal, politicos
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formal, foarte politicos
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formal, politicos
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formal, direct
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formal, direct
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formal, direct
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formal, politicos
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formal, politicos
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formal, direct
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formal, direct
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formal, direct
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formal, politicos
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formal, politicos
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formal, politicos
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formal, politicos
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formal, foarte politicos
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formal, foarte politicos
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formal, politicos
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formal, politicos
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formal, politicos
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formal, direct
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formal, direct
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formal, foarte direct
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formal, foarte direct