Cehă | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Rozważamy możliwość zakupu...
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativă
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, foarte politicos
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, politicos
Załączamy nasze zamówienie na...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, politicos
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, politicos
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, politicos
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, direct
Chcemy zakupić u Państwa...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, direct
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, foarte direct
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, politicos
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, foarte politicos
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, politicos
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, direct
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, direct
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, direct
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, politicos
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, politicos
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, direct
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, direct
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, direct
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, politicos
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, politicos
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, foarte politicos
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, foarte politicos
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, politicos
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, politicos
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, politicos
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, direct
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, direct
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, foarte direct
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, foarte direct