Română | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Rozważamy możliwość zakupu...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Formal, tentativă
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Formal, foarte politicos
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Am dori să plasăm o comandă.
Formal, politicos
Załączamy nasze zamówienie na...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Formal, politicos
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Formal, politicos
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Formal, politicos
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Formal, direct
Chcemy zakupić u Państwa...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Formal, direct
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Formal, foarte direct
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Formal, politicos
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Formal, foarte politicos
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Formal, politicos
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Formal, direct
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Formal, direct
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Formal, direct
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Formal, politicos
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Formal, politicos
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Formal, direct
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Formal, direct
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Formal, direct
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Formal, politicos
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Formal, politicos
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Formal, foarte politicos
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Formal, foarte politicos
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Formal, politicos
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Formal, politicos
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Formal, politicos
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Formal, direct
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Formal, direct
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Formal, foarte direct
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Formal, foarte direct