Daneză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Estamos considerando a aquisição de...
Vi overveje et køb af...
Formal, tentativă
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formal, foarte politicos
Gostaríamos de fazer um pedido.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formal, politicos
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formal, politicos
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Vedlagt vil du finde din ordre
Formal, politicos
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formal, politicos
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Vi angiver hermed en ordre på...
Formal, direct
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formal, direct
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formal, foarte direct
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formal, politicos
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formal, politicos
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formal, direct
Anexas estão duas cópias do contrato.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formal, direct
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formal, direct
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formal, politicos
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formal, politicos
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formal, direct
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formal, direct
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formal, direct
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formal, politicos
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formal, politicos
Seria possível adiar a entrega até...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formal, politicos
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formal, politicos
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formal, foarte politicos
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formal, foarte politicos
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formal, politicos
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formal, politicos
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formal, politicos
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formal, direct
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formal, direct
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formal, foarte direct
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formal, foarte direct