Maghiară | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Estamos considerando a aquisição de...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativă
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, foarte politicos
Gostaríamos de fazer um pedido.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, politicos
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, politicos
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, politicos
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, politicos
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direct
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direct
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, foarte direct
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, politicos
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, foarte politicos
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, politicos
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direct
Anexas estão duas cópias do contrato.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direct
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direct
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, politicos
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, politicos
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direct
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direct
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direct
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, politicos
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, politicos
Seria possível adiar a entrega até...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, politicos
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, politicos
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, foarte politicos
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, foarte politicos
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, politicos
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, politicos
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, politicos
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direct
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direct
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, foarte direct
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, foarte direct