Chineză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
我们正在考虑购买...
Formal, tentativă
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
我们很乐意订购贵公司的...
Formal, foarte politicos
Am dori să plasăm o comandă.
我们想下个订单。
Formal, politicos
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
附上的是我们公司就...的订单
Formal, politicos
Veți găsi atașată comanda noastră.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Formal, politicos
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Formal, politicos
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
我们特此开出...的订单
Formal, direct
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
我们意在向您购买...
Formal, direct
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Formal, foarte direct
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Formal, politicos
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
我们会尽快处理您的订单。
Formal, foarte politicos
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Formal, politicos
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Formal, direct
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
附件中您将收到两份合同复印件。
Formal, direct
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Formal, direct
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
我们在此确认您的订单。
Formal, politicos
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Formal, politicos
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Formal, direct
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Formal, direct
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Formal, direct
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Formal, politicos
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Formal, politicos
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
是否有可能将订购推迟到...
Formal, politicos
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Formal, politicos
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Formal, foarte politicos
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Formal, foarte politicos
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Formal, politicos
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Formal, politicos
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Formal, politicos
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
我们想取消订单,订单号是...
Formal, direct
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
我们不得不取消订单,因为...
Formal, direct
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Formal, foarte direct
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
我们别无选择只能取消订单,因为...
Formal, foarte direct