Spaniolă | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Estamos considerando adquirir...
Formal, tentativă
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formal, foarte politicos
Am dori să plasăm o comandă.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formal, politicos
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formal, politicos
Veți găsi atașată comanda noastră.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formal, politicos
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formal, politicos
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formal, direct
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Deseamos adquirir...
Formal, direct
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formal, foarte direct
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formal, politicos
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formal, foarte politicos
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formal, politicos
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formal, direct
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formal, direct
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formal, direct
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formal, politicos
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formal, politicos
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formal, direct
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formal, direct
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formal, direct
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formal, politicos
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formal, politicos
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formal, politicos
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formal, politicos
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formal, foarte politicos
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formal, foarte politicos
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formal, politicos
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formal, politicos
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formal, politicos
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formal, direct
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formal, direct
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formal, foarte direct
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formal, foarte direct