Cehă | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativă
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, foarte politicos
Мы хотели бы заказать
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, politicos
Тут же еще один наш заказ на...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, politicos
Тут же вы найдете наш заказ
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, politicos
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, politicos
Одновременно мы хотели бы заказать...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, direct
Мы намерены купить у вас...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, direct
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, foarte direct
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, politicos
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, foarte politicos
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, politicos
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, direct
В приложении вы найдете две копии контракта
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, direct
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, direct
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, politicos
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, politicos
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, direct
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, direct
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, direct
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, politicos
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, politicos
Возможно ли продлить заказ до...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, politicos
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, politicos
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, foarte politicos
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, foarte politicos
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, politicos
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, politicos
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, politicos
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, direct
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, direct
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, foarte direct
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, foarte direct