Daneză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Estamos considerando adquirir...
Vi overveje et køb af...
Formal, tentativă
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formal, foarte politicos
Quisiéramos hacer un pedido.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formal, politicos
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formal, politicos
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Vedlagt vil du finde din ordre
Formal, politicos
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formal, politicos
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Vi angiver hermed en ordre på...
Formal, direct
Deseamos adquirir...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formal, direct
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formal, foarte direct
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formal, politicos
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formal, politicos
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formal, direct
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formal, direct
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formal, direct
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formal, politicos
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formal, politicos
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formal, direct
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formal, direct
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formal, direct
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formal, politicos
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formal, politicos
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formal, politicos
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formal, politicos
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formal, foarte politicos
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formal, foarte politicos
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formal, politicos
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formal, politicos
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formal, politicos
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formal, direct
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formal, direct
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formal, foarte direct
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formal, foarte direct