Română | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Estamos considerando adquirir...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Formal, tentativă
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Formal, foarte politicos
Quisiéramos hacer un pedido.
Am dori să plasăm o comandă.
Formal, politicos
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Formal, politicos
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Veți găsi atașată comanda noastră.
Formal, politicos
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Formal, politicos
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Formal, direct
Deseamos adquirir...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Formal, direct
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Formal, foarte direct
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Formal, politicos
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Formal, foarte politicos
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Formal, politicos
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Formal, direct
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Formal, direct
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Formal, direct
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Formal, politicos
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Formal, politicos
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Formal, direct
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Formal, direct
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Formal, direct
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Formal, politicos
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Formal, politicos
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Formal, politicos
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Formal, politicos
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Formal, foarte politicos
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Formal, foarte politicos
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Formal, politicos
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Formal, politicos
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Formal, politicos
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Formal, direct
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Formal, direct
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Formal, foarte direct
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Formal, foarte direct