Finlandeză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Vi överväger att köpa ...
Harkitsemme ... ostoa...
Formal, tentativă
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formal, foarte politicos
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formal, politicos
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formal, politicos
Bifogat hittar ni vår beställning.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formal, politicos
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formal, politicos
Vi lägger härmed in vår order på ...
Täten jätämme tilauksemme...
Formal, direct
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formal, direct
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formal, foarte direct
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formal, politicos
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formal, foarte politicos
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formal, politicos
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formal, direct
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formal, direct
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formal, direct
Vi bekräftar härmed din beställning.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formal, politicos
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formal, politicos
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formal, direct
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formal, direct
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formal, direct
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formal, politicos
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formal, politicos
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formal, politicos
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formal, politicos
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formal, foarte politicos
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formal, foarte politicos
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formal, politicos
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formal, politicos
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formal, politicos
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formal, direct
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formal, direct
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formal, foarte direct
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formal, foarte direct