Maghiară | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Vi överväger att köpa ...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativă
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, foarte politicos
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, politicos
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, politicos
Bifogat hittar ni vår beställning.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, politicos
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, politicos
Vi lägger härmed in vår order på ...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direct
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direct
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, foarte direct
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, politicos
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, foarte politicos
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, politicos
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direct
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direct
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direct
Vi bekräftar härmed din beställning.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, politicos
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, politicos
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direct
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direct
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direct
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, politicos
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, politicos
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, politicos
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, politicos
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, foarte politicos
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, foarte politicos
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, politicos
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, politicos
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, politicos
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direct
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direct
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, foarte direct
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, foarte direct