Maghiară | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativă
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, foarte politicos
เราต้องการสั่งของ
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, politicos
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, politicos
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, politicos
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, politicos
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direct
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direct
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, foarte direct
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, politicos
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, foarte politicos
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, politicos
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direct
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direct
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direct
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, politicos
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, politicos
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direct
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direct
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direct
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, politicos
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, politicos
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, politicos
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, politicos
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, foarte politicos
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, foarte politicos
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, politicos
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, politicos
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, politicos
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direct
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direct
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, foarte direct
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, foarte direct