Cehă | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativă
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, foarte politicos
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, politicos
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, politicos
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, politicos
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, politicos
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, direct
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, direct
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, foarte direct
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, politicos
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, foarte politicos
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, politicos
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, direct
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, direct
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, direct
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, politicos
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, politicos
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, direct
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, direct
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, direct
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, politicos
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, politicos
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, politicos
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, politicos
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, foarte politicos
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, foarte politicos
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, politicos
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, politicos
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, politicos
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, direct
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, direct
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, foarte direct
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, foarte direct