Română | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Formal, tentativă
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Formal, foarte politicos
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Am dori să plasăm o comandă.
Formal, politicos
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Formal, politicos
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Formal, politicos
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Formal, politicos
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Formal, direct
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Formal, direct
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Formal, foarte direct
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Formal, politicos
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Formal, foarte politicos
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Formal, politicos
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Formal, direct
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Formal, direct
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Formal, direct
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Formal, politicos
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Formal, politicos
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Formal, direct
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Formal, direct
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Formal, direct
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Formal, politicos
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Formal, politicos
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Formal, politicos
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Formal, politicos
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Formal, foarte politicos
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Formal, foarte politicos
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Formal, politicos
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Formal, politicos
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Formal, politicos
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Formal, direct
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Formal, direct
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Formal, foarte direct
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Formal, foarte direct