Engleză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Milý Johne,
Dear John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
V návaznosti na...
Further to…
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
V návaznosti na...
With reference to…
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Solicitate formală, tentativă
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Solicitate formală, tentativă
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Solicitate formală, tentativă
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitate formală, foarte politicos
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Solicitate formală, foarte politicos
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Solicitate formală, politicos
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitate formală, politicos
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Solicitate formală, politicos
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Solicitate formală, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Solicitate formală, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Solicitate formală, foarte direct
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Solicitare formală specifică, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, politicos
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
S úctou,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des