Germană | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Vážený pane prezidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Milý Johne,
Lieber Johann,
Informal, către un prieten, relativ rar
Obracíme se na vás ohledně...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
V návaznosti na...
Bezug nehmend auf...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
V návaznosti na...
In Bezug auf...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Píši vám, abych vás informoval o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Píši Vám jménem...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Vadilo by Vám, kdyby...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitate formală, tentativă
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Wären Sie so freundlich...
Solicitate formală, tentativă
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitate formală, tentativă
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitate formală, foarte politicos
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitate formală, foarte politicos
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitate formală, politicos
Máme zájem o získání/obdržení...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitate formală, politicos
Musím vás požádat, zda...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitate formală, politicos
Mohl(a) byste doporučit...
Können Sie ... empfehlen...
Solicitate formală, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitate formală, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sie werden dringlichst gebeten...
Solicitate formală, foarte direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitare formală specifică, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Solicitări formale, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Solicitări formale, direct
Naším záměrem je, aby ...
Wir beabsichtigen...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Je nám líto vás informovat, že...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Příloha je ve formátu...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formal, politicos
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, foarte politicos
Děkuji Vám předem...
Vielen Dank im Voraus...
Formal, foarte politicos
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, foarte politicos
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, foarte politicos
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, politicos
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, politicos
Těším se na možnou spolupráci.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, politicos
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, politicos
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, foarte direct
Těším se na Vaší odpověď.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mai puţin formal, politicos
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Se srdečným pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
S pozdravem, / Zdravím,
Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des