Olandeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Vážený pane,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Milý Johne,
Beste Jan
Informal, către un prieten, relativ rar
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitate formală, tentativă
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitate formală, tentativă
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitate formală, tentativă
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitate formală, foarte politicos
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitate formală, foarte politicos
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitate formală, politicos
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitate formală, politicos
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitate formală, politicos
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitate formală, direct
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitate formală, direct
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitate formală, foarte direct
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitare formală specifică, direct
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
Naším záměrem je, aby ...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Příloha je ve formátu...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, politicos
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
S úctou,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des